BAZÁR

Ponuka oceľových stlpov pre obecný rozhlas, kamerové systémy, optické a iné káblové vedenia

Oceľový stĺp BV-4m.

Oceľový stĺp bez montážneho otvoru. Priemer 60 až 108 mm. Povrchová úprava žiarové zinkovanie...

Cena bez DPH:
  1 - 9 ks           99€/ks
  10 - 49 ks      90€/ks
  50 - 100 ks     85€/ks
  nad 100 ks ->  individuálne

 

Oceľový stĺp BV – 5m.

Oceľový stĺp bez montážneho otvoru. Priemer 60 až 108 mm. Povrchová úprava žiarové zinkovanie...

Cena bez DPH:
  1 - 9 ks             116€/ks
  10 - 49 ks        105€/ks
  50 - 100 ks       99€/ks
  nad 100 ks -> idividuálne

 

Oceľový stĺp BV – 6m.

Oceľový stĺp bez montážneho otvoru. Priemer 60 až 108 mm. Povrchová úprava žiarové zinkovanie...

Cena bez DPH:
  1 - 9 ks            150€/ks
  10 - 49 ks       135€/ks
  50 - 100 ks       128€/ks
  nad 100 ks ->  individuálne