MIGOLI

Ponuka oceľových stlpov pre obecný rozhlas, kamerové systémy, optické a iné káblové vedenia

MIGOLI

Ponuka oceľových stlpov pre obecný rozhlas, kamerové systémy, optické a iné káblové vedenia

MIGOLI

Ponuka oceľových stlpov pre obecný rozhlas, kamerové systémy, optické a iné káblové vedenia

MIGOLI

Ponuka oceľových stlpov pre obecný rozhlas, kamerové systémy, optické a iné káblové vedenia

Oceľový výložník - 50 cm.

Oceľový výložník pre odsadenie od stĺpu s vnútorným priemerom 60 mm. Povrchová úprava žiarové zinkovanie...

Cena bez DPH:
  1 - 9 ks            30€/ks
  10 - 49 ks       27€/ks
  50 - 100 ks     26€/ks

  nad 100 ks ->  individuálne

Oceľový výložník - 100 cm.

Oceľový výložník pre odsadenie od stĺpu s vnútorným priemerom 60 mm. Povrchová úprava žiarové zinkovanie...

Cena bez DPH:
  1 - 9 ks            35€/ks
  10 - 49 ks       32€/ks
  50 - 100 ks     29€/ks
  nad 100 ks ->  individuálne